Se o modelo de átomo de Retherdford for comparado ao sistema solar,o que corresponderia ao sol?e aos planetas?

7 respostas 7