Como é calculado o imposto de micro empresa no simples nacional ?

A contabilidade calcula 6% nas notas fiscais de entrada vinda de outro estado como imposto estadual e mais 4% de imposto federal nas notas de saída, somos optantes pelo simples nacional está certo este calculo? me oriente por favor.
3 respostas 3